समाचार र सूचना

 • आ.ब. २०७३ / ०७४ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विवरण

  मितिो: २४।०९।२०७३   आ.ब. २०७३ / ०७४ को  पहिलो  तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना

  मिति: २०७३।०८।१५   लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना ...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • शुभकामना (17-06-2073)

  १७।०६।२०७३ शुभकामना    मुसलमानहरुको हिजरी वर्ष १४३८ शुभारम्भ भएको अवसरमा...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • बकर ईदको शुभ कामना (२१।०५।२०७३)

  मिति: २१।०५।२०७३ शुभ कामना !!!!   नेपालीहरुमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आगमी वर्ष देखि इदको दिनमा परिक्षा नहुने

  मुस्लिमहरुको पवित्र चाड इदको दिन भाद्र २८ गते परिक्षा परेकोले मुस्लिम परिक्षार्थीहरुलाई...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • हज यात्रीको विदाई

  यस वर्ष (२०७३) मा मक्का मदिना सरिफमा हज गर्न जाने नेपाली हज यात्रीहरुलाई त्रिभूवन...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • शुभ कामना सन्देश (२२।०३।२०७३)

  मिति: २२।०३।२०७३ शुभ कामना सन्देश      स्वर्गका ढोकाहरु खोलिने र नरकका...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आयोगले २०७२।०७३ आषाढ सम्म गरेको गतिबिधि

  सेवा प्रवेश अभिमुखिकरण तालिम तथा लोक सेवा आयोगको लागि निःशुल्क तयारी कक्षा...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

 • आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विबरण

  मिति: ( २०७२्।०५।०१) आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको...
  [ थप पढ्नुहोस् ]

उपयोगी लिंकहरु

इमेल चेक गर्नुहोस्

आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार

(क) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने,

(ख) मुस्लिम समुदायको हक हित  एवं अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न  विद्यमान कानूनी ब्यवस्था र नेपाल सरकारको नीति नियमको समीक्षा अनुगमन, मूल्याकंन गरी समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफासिश गर्ने ,
(ग) मुस्लिम समुदायको शैक्षिक संस्था -मदरसा) हरुलाई ब्यवस्थित गर्न, मदरसा शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन पहल गर्ने,
(घ) मुस्लिम समुदायका मस्जिद, कब्रिस्तान, मक्बरा, मजार आदिको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्ने, गराउने,
(ङ) मुस्लिम समुदायको साँस्कृतिक महत्व राख्ने भाषा, साहित्य, रहनसहन, लवाईखवाई, चार्डपर्व, कलाकौशल आदिको संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्ने, गराउने,
(च) रमजान, ईदुल फित्र, ईदुल अज्हा आदिको अवसरमा चन्द्रमा उदाएको घोषणा सम्बन्धी आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने,
(छ) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्याकंन गर्ने र सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने,
(ज) मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासमा संलग्न सरकारी एवं अन्य राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने,
(झ)  मुस्लिम समुदायको हित र चासो रहेको बिभिन्न विषयमा केन्द्रीय तथा स्थानीयस्तरमा बिभिन्न गोष्ठी, छलफल, सेमिनार, भेला, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने तथा सञ्चार र प्रकाशनको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(ञ) मुस्लिम समुदायको समग्र विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई परामर्श प्रदान गर्ने,
(ट) मुस्लिम समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक ऐतिहासिक आदि पक्षको अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ठ) आयोगको बाषिर्क कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
(ड) राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगसम्बन्धी उपयुक्त कानूनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक विधेयक मस्यौदा गर्ने,
(ढ) मुस्लिम समुदायको हक, अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगसमक्ष पर्न आएका उजुरीहरुका जाँचबुँझ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने।