News & Events

  • आ.ब. २०७३ / ०७४ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विवरण

    मितिो: २४।०९।२०७३   आ.ब. २०७३...
    [ more ]

  • लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा परीक्षा तयारी सम्वन्धी सूचना

    मिति: २०७३।०८।१५   लोक सेवा...
    [ more ]

  • शुभकामना (17-06-2073)

    १७।०६।२०७३ शुभकामना    मुसलमानहरुको...
    [ more ]

  • बकर ईदको शुभ कामना (21/05/2073)

    मिति: २१।०५।२०७३ शुभ कामना !!!!   नेपालीहरुमा...
    [ more ]

  • आगमी वर्ष देखि इदको दिनमा परिक्षा नहुने

    मुस्लिमहरुको पवित्र चाड इदको दिन...
    [ more ]

  • हज यात्रीको विदाई

    यस वर्ष (२०७३) मा मक्का मदिना सरिफमा...
    [ more ]

  • शुभ कामना सन्देश (22/03/2073)

    मिति: २२।०३।२०७३ शुभ कामना सन्देश      स्वर्गका...
    [ more ]

  • Activites done till 2073 Aashad

    Please kindly visit Nepali Section, Thank you.
    [ more ]

  • आ.ब. २०७१ / ०७२ को पछिल्लो तीन महिनाको सूचना सार्वजनिक गरेको विबरण

    Please kindly visit  the link given below; Thank  you. आ.ब. २०७१...
    [ more ]

Useful links

Check Your Email

Urdu Language

 

Please kindly visit here for Urdu Language ; Thank you.